Gödsel

Gödsel för barrväxter.. För sund tillväxt och utveckling behöver bl.a. Thuja “Smaragd” (Thuja occidentalis “Smaragd”) och andra barrväxter samt gräsmattor inte bara rätt plats och regelbunden bevattning utan även tillräckligt med näring, därför att dessa förbrukar mineraler ur marken ganska snabbt. Med hänsyn till att många växter också är känslig för salt och övergödning är det dock bäst att välja blandade gödselmedel avsedda för barrträd som inte bara innehåller en balanserad mängd nödvändiga mineraler utan även bidrar till att upprätthålla rätt pH-värde i marken. Gödsel för gräsmatta bör vara väl-balanserat med mycket kväve på våren/ sommaren och inget kväve på hösten då den skall förbereda sig inför vintern.

Hos oss som kund kan du köpa gräsmattegödsel, gödsel för barrväxter samt andra näringsämnen för dina växter i trädgården. Vi har gödsel för alla säsonger: Vår, Sommar eller Höst. Gödsel för barrväxter är något man bör tillsätta om man vill ha fina, starka och sjukdomsresistenta växter i sin trädgård. Vi säljer enbart högsta kvalitet av gödsel för barrväxter samt gräsmattegödsel. Ta en titt eller fråga någon utav våran personal så hjälper vi dig. Alla dessa produkter många fler hittar du hos oss i våran butik.

Gödsel (magnesium för barrväxter) Florovit mot bruna barr 1kg

Gödsel (magnesium för barrväxter) Florovit mot bruna barr 1kg
89,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel (magnesium för barrväxter) Florovit mot bruna barr 1kg

Gödsel (magnesium för barrväxter) Florovit mot bruna barr 1kg

Gödsel Märken producenterMan kan även stärka växter med gödsel som förebygger bruna barr och tillför mycket magnesium vilket stärker växten och förebygger förekomsten av bruna barr.

Rekommenderad dos av gödseln bör spridas ut längs med marken under barrväxterna. Därefter ska växterna vattnas rikligt. Gödseln kan även sprejas på blad och barr, i sådant fall rekommenderar vi en tryckspruta och dosering 500g/ 10 liter vatten. Gödseln kan användas hela året runt vid behov, förutom på vintern vid minustemperaturer.

Det rekommenderas i synnerhet att använda gödseln då växten fått sina första ljusgröna barr (då ska den besprutas 2-3 gånger med 14 dagars mellanrum). Det rekommenderas att man använder en 5% gödsellösning (500 g gödsel per 10 l vatten). Växter bör besprutas i förebyggande syfte 2-3 gånger med 14 dagars mellanrum mellan maj och slutet av september.

Den vanligaste orsaken till att barrträd dör är brist på näringsämnen. En tid efter plantering ändras färgen på nålarna till ljusgrön, sedan gul, slutligen blir nålarna bruna och faller av och trädet dör. De beskrivna symtomen orsakas inte av skadedjur. Dessa är effekterna av felaktig tillförsel av näringsämnen, eller brist – den vanligaste är magnesiumbrist. Eftersom upptagningsförmågan av näringsämnen från marken minskar avsevärt i torr jord är de beskrivna bristsymtomen oftast synliga under perioder av torka. Dessa brister kan förebyggas genom att förse träd med magnesium, både genom jordgödsling och bladmatning.

Användning:
Sprid den rekommenderade dosen av gödningsmedel jämnt under kronan av träd eller buskar. Vattna sedan växterna rikligt. Gödsel kan användas under hela året efter behov. Det rekommenderas särskilt att använda gödselmedlet när de första symtomen på att nålarna blir bruna. Gödselmedlet kan även användas i form av bladsprayer. För denna behandling rekommenderas en 5% gödsellösning (500 g gödselmedel per 10 l vatten). Vid kraftig brist bör denna behandling upprepas 2 – 3 gånger med 14 dagars intervall.

Träd- eller buskestorlek – Rekommenderad dos:
upp till 1m 25 g/m2
från 1 m till 2 m 50 g/m2
från 2 m till 5 m 100 g/m2
från 5 m till 10 m 150 g/m2
över 10 m 200 g/m2
Gödseln rekommenderas även till alla växter som riskerar att få magnesiumbrist.
Förvegetation: en engångsdos på 25 g/m2 av den odlade ytan ska blandas med minst ett 10-centimeters lager jord.
Toppdressing: en engångsdos på 10 g/m2 av den odlade ytan ska appliceras sprinklad eller blad-spraya plantorna med en 5% lösning med 50-100 ml användbar vätska per 1 m2 av den odlade ytan.
En matsked innehåller i genomsnitt 15 g gödningsmedel.

Användningsdatum:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gödselmedelssammansättning:
EG-GÖDSELMEDEL Typ av gödselmedel – magnesiumsulfat.
16,0 % (MgO) vattenlöslig magnesiumoxid; 32,0 % (SO3) vattenlöslig svaveltrioxid

89,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för gräsmatta (Höst) 1kg

Gödsel för gräsmatta (Höst) 1kg
99,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för gräsmatta (Höst) 1kg

Gödsel för gräsmatta (Höst) 1kg

Gödsel Märken producenterGödsel för gräsmatta 1 kg
Det högsta kvalitetsgranulerade kvävefria gödselmedlet från världsledande inom produktion av mineralgödsel – det norska företaget YARA. Den är avsedd för gräsmatta under hösten och tidig vår.
Applicering av gödselmedlet i slutet av sommaren och hösten stöder utvecklingen av rotsystemet, stimulerar jordbearbetning och minskar risken för ogräsangrepp på gräsmattan. Bristen på kväve stimulerar inte gräset att växa, och det höga innehållet av fosfor och kalium i gödselmedlet kompletterar förlusten av dessa komponenter under hela växtsäsongen, vilket förbättrar gräsets tillstånd inför vintern och ökar dess motståndskraft mot frost.
När vi applicerar gödselmedlet tidigt på våren (mars), stödjer fosforn som finns i det utvecklingen av rotsystemet, vilket har en positiv effekt på grästätheten.

Sammansättning
Ett kvävefritt spridande gödselmedel med tillsats av svavel (S) och kalcium (CaO).
EG-GÖDSELMEDEL / EG-GÖDSELMEDEL.
Kemisk sammansättning:
fosfor (P) – 12%
kalium (K) – 27 %
svavel (S) – 2,3 %
kalcium (CaO) – 13 %

Användning:
Använd två gånger från mitten av augusti till början av oktober med 30 dagars intervall. Sprid ut gödseln jämnt på den klippta gräsmattan, helst med såmaskin, varje gång i mängden ca 20-30g/m2 (2-3 kg/100m2). Efter gödsling, vattna gräsmattan med vatten. Dosering under den tidiga vår-perioden (mars) i samma mängder.
Använd inte vid starkt solljus, regn och stark vind.
Effektivitet:
upp till 50 m2 från 1 kg.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: använd i enlighet med instruktionerna på gödselförpackningen.

99,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 1kg

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 1kg
99,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 1kg

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 1kg

Gödsel Märken producenterGräsmattegödsel PRO-COMPLEX VILA Sommar och vår 1kg
Granulärt gödsel av högsta kvalitet avsedd för gödning av park, representativa och intensivt använda gräsmattor. Tack vare den lämpliga mängden grundelement av kväve, fosfor och kalium – är den lämplig för att gödsla alla typer av gräs, vilket garanterar tät gräsmatta och en intensiv grön färg på gräsmattan. Regelbunden användning stimulerar utvecklingen av rotsystemet, vilket har en positiv effekt på växternas tillstånd under varm och torr sommar.

Ämnessammansättning:
EG-GÖDSELMEDEL / EG-GÖDSELMEDEL.
Strö granulerat gödselmedel av NPK-typ med flera ingredienser.

Kemisk sammansättning:
kväve (N) – 16 %
fosfor (P) – 16%
kalium (K) – 16 %

Användning av gräsmattegödsel:
gräsmatta skötsel: applicera  3 gånger per säsong med 60 dagars intervall: tidigt på våren (mars-april), på sommaren (maj-juni och juli-augusti).
Dosering: ca 20g/m2 (2kg/100m2). Fördela den rekommenderade dosen jämnt på en torr gräsmatta, vattna sedan det befruktade området rikligt.
Effektivitet:
upp till 50 m2 från paketet.

Letar du även gräsmattegödsel för hösten? Klicka här

99,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 3kg

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 3kg
249,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 3kg

Gödsel för gräsmatta (Vår & Sommar) 3kg

Gödsel Märken producenterGräsgödsel PRO-COMPLEX 3kg
Granulärt gödsel av högsta kvalitet avsedd för gödning av sport, representativa och intensivt använda gräsmattor. Tack vare den lämpliga mängden grundelement av kväve, fosfor och kalium – är den lämplig för att gödsla alla typer av gräs, vilket garanterar tät gräsmatta och en intensiv grön färg på gräsmattan. Regelbunden användning stimulerar utvecklingen av rotsystemet, vilket har en positiv effekt på växternas tillstånd under varm och torr sommar. Gödselmedel i en förseglad hink som garanterar bevarandet av de högsta parametrarna under lagring och möjliggör upprepad användning.

Sammansättning:
EG-GÖDSELMEDEL / EG-GÖDSELMEDEL.
Strö granulerat gödselmedel av NPK-typ med flera ingredienser.

Kemisk sammansättning:
kväve (N) – 16 %
fosfor (P) – 16 %
kalium (K) – 16 %

Använda sig av:
gräsmatta skötsel: applicera  3 gånger per säsong med 60 dagars intervall: tidigt på våren (mars-april), på sommaren (maj-juni och juli-augusti).
Dosering: ca 20g/m2 (2kg/100m2). Fördela den rekommenderade dosen jämnt på en torr gräsmatta, vattna sedan det befruktade området rikligt.
Effektivitet:
upp till 150m2 från paketet (upp till 50m2 1kg).

Vi erbjuder även gödsel till din gräsmatta för höstperioden, s.k. gräsmattegödsel för höst.

249,00 SEK
Countdown Timer

Höstgödsel Florovit (barrväxter) 1kg

Höstgödsel Florovit (barrväxter) 1kg
89,00 SEK
Countdown Timer

Höstgödsel Florovit (barrväxter) 1kg

Höstgödsel Florovit (barrväxter) 1kg

Gödsel Märken producenterGödselmedlet är avsett för gödsling av barrträd, thuja och buskar för att förbereda dem ordentligt inför vinterperioden. Korrekt utvalda näringsämnen i gödselmedlet stödjer träighet, vilket skyddar barrträd från frysning. Det ökade innehållet av kalium och fosfor ökar motståndskraften mot frost och har en positiv effekt på växternas vattenhantering.
Om höstgödsel inte har tillförts på hösten bör den appliceras tidigt på våren, strax innan växtligheten sätter igång. Tack vare detta kommer förutsättningarna för växternas tillväxt och utveckling på våren att förbättras.

Hur man använder:
Använd från Augusti till slutet av september, sprid gödselmedel runt träd och buskar. Gödslingen bör utföras två gånger med ett intervall på 4 – 6 veckor. Beroende på växtens ålder och storlek rekommenderas det att använda 5 g (konvex tesked) gödningsmedel för varje 1 meter träd- eller buskhöjd. Vid beräkning av gödseldosen för krypväxter bör 5 g gödningsmedel tas för varje 1 meter växtdiameter. Gödselmedlet bör appliceras på ytan som motsvarar kronans diameter och, om möjligt, blandas med jorden för att inte skada rötterna. För kolonnformade former bör såytan vara dubbelt så stor som kronans diameter. Regelbunden vattning ökar effektiviteten av befruktningen. En matsked innehåller i genomsnitt 15 g gödningsmedel.

Användningsdatum:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Gödselmedelssammansättning:
EG-GÖDSELNPK-gödselmedel (MgO + SO3) 4,5 – 8,0 – 27,0 (3,0 + 28,0) med järn.
4,5 % (N) totalt kväve; 4,5 % (N) ammoniumkväve; 8,0 % (P2O5) fosforpentoxid, löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten; 5,2 % (P2O5) fosforpentoxid, löslig i vatten; 27,0 % (K2O) kaliumoxid löslig i vatten; 3,0 % (MgO) totalt magnesiumoxid; 28,0 % (SO3) total svaveltrioxid; 2,3 % (Fe) totalt järn.

89,00 SEK
Countdown Timer

Höstgödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg

Höstgödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg
149,00 SEK
Countdown Timer

Höstgödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg

Höstgödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg

Gödsel Märken producenter1 x om året (i andra halvan av oktober eller i rekommenderade doser)
Dosering:
En tesked för små växter upp till 100 cm.
En matsked för stora växter över 100cm.
Lägg direct på marken vid stan.
Det ska smältas sakta med regn och bevattning.
(räcker till cirka 60 växter)

149,00 SEK
Countdown Timer

Höstgödsel VILA (barrväxter) 1kg

Höstgödsel VILA (barrväxter) 1kg
99,00 SEK
Countdown Timer

Höstgödsel VILA (barrväxter) 1kg

Höstgödsel VILA (barrväxter) 1kg

Gödsel Märken producenterHöstgödsel för barrväxter (thuja, cypress etc.) 1 kg
Det högsta kvalitetsgranulerade kvävefria gödselmedlet från världsledande inom produktion av mineralgödsel – det norska företaget YARA. Den är avsedd för vård av buskar och barrträd på hösten och tidigt på våren: tujor, granar, tallar, granar, idegranar, lärk, cypresser.
Applicering av gödselmedlet i slutet av sommaren och hösten förbättrar barrträdens tillstånd och ökar deras motståndskraft mot sjukdomar som uppstår under denna period. Bristen på kväve stimulerar inte växterna att växa, och den höga halten av kalium stödjer lignifieringsprocessen inför den kommande övervintringsperioden, vilket ökar motståndskraften mot frysning.
När vi applicerar gödselmedlet tidigt på våren (mars), stödjer fosforn som finns i det utvecklingen av rotsystemet och möjliggör en snabbare start av barrträdsvegetationen. Man börjar lägga höstgödsel redan i slutet på augusti/ början på september.

Sammansättning:
Spridningsgödsel av PK-typ med tillsats av svavel (S).
EG-GÖDSELMEDEL / EG-GÖDSELMEDEL.
Kemisk sammansättning:
fosfor (P) – 15 %
kalium (K) – 28 %
svavel (S) – 5,1 %

Användning:
Från slutet av sommaren (augusti) till oktober. Sprid gödselmedlet jämnt under den yttre omkretsen av växtkronan i en dos på 30 – 40g / m2. Om möjligt, blanda gödselmedlet med det översta lagret av jord, vattna sedan rikligt. För växter med pelarform (t.ex. tuja) täck dubbelt så stor yta med gödningsmedel. Upprepa processen i samma dos efter 4-6 veckor, dock senast i slutet av oktober.
Dosering tidigt på våren i samma mängd.

Räcker till:
upp till 30m2 /1kg.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: använd i enlighet med instruktionerna på gödselförpackningen.

VILA-gödselmedel riktar sig till trädgårdsälskare som värdesätter kvalitet och bekvämlighet, och i sina val styrs de också av ekonomi. Råvaror i toppklass och unik teknologi, baserad på över 100 års erfarenhet av det norska företaget YARA inom produktion av gödningsmedel, möjliggjorde skapandet av unika gödselmedelsrecept. Näringsämnen som finns i homogena gödselgranulat (små kulor) levereras direkt till växternas rötter utan onödiga förluster, vilket garanterar hög effektivitet av gödslingen. Dessa lösningar, som tidigare använts i professionella jordbruks- och trädgårdsgödselmedel, har redan uppskattats av kunder i över 130 länder runt om i världen.

YARA SVERIGE – LÄS MER

Vill du satsa extra mycket på dina barrväxter? Har du problem med bruna barr?
Köp Specialgödsel för thujor & andra barrväxter

99,00 SEK
Countdown Timer

Mykorrhiza – Svampar för stark rotbildning (nyplantering)

Mykorrhiza – Svampar för stark rotbildning (nyplantering)
178,00 SEK
Countdown Timer

Mykorrhiza – Svampar för stark rotbildning (nyplantering)

Mykorrhiza – Svampar för stark rotbildning (nyplantering)

FLORADA mykorrhizaMykorrhiza är svampar som hjälper växter att utveckla bredare, tätare och starkare rotsystem vid nyplantering. Vare sig du ska plantera fruktträd eller barrväxter som thuja, tall, idegran etc. Garanterad succé vid häckplantering. Prova och se skillnaden själv!

Symbios med enorma fördelar
När symbiosen är etablerad växer hyfer, svamptrådar, ut ur roten och förgrenar sig i komplicerade nätverk, mycel. Tunna svamptrådar har en oslagbar förmåga att tränga in i jordens alla skrymslen och vrår i sin jakt på nyttiga näringsämnen. Därför är plantering med mykhorrhiza svampar mycket mer effektivt sätt att plantera och odla växter med.

  • 1000 gånger ökar ytan på rötterna
  • skyddar växter från sjukdomar
  • accelererar växternas tillväxt
  • ökar färgintensiteten
  • ökar motståndet mot torkning

När vi förbereder substratet för våra växter lägger vi till 5-10% Mykorrhiza till hela det förberedda substratet.

Användning
Sprid mykorrhiza-svamparna jämnt runt botten av botten av planteringsgropen, blanda med fördel jorden och mykorrhiza. Slutligen när du har planterat växten bör du vattna växten rikligt för att omedelbart aktivera ämnena som finns i mykorrhizan.

Mykorrhiza kan användas till alla växter, det är ett universellt gödningsmedel för blommande växter, gröna växter, grönsaker, frukter och barrträd.

Vi använder mykorrhiza i mängden 20 g (1 matsked) för en liten växt, t ex en krukväxt, eller 80-100 g (en näve) för en stor växt (barrträd och fruktträd).

Kombinera denna produkt med ett välbalanserat granulatgödsel som Sommar & vårgödsel för barrväxter för de finaste växterna i området.

Läs mer om mykorrhizasvampar här: Mykorrhiza Wiki

 

178,00 SEK
Countdown Timer

Sommar & vårgödsel VILA (barrväxter) 1kg

Sommar & vårgödsel VILA (barrväxter) 1kg
99,00 SEK
Countdown Timer

Sommar & vårgödsel VILA (barrväxter) 1kg

Sommar & vårgödsel VILA (barrväxter) 1kg

Gödsel Märken producenterGödsel för barrträd SUPER SCANDIC från YARA VILA-serien 1kg
Gödselmedelet är avsett för vård av barrträd, växter och buskar. Den är rik på näringsämnen och säkerställer växternas vackra utseende året runt. Gradvis frisättning av ingredienser tillfredsställer behoven hos barrväxter i särskilda tillväxtstadier. Tillsats av magnesium minskar risken för nålmissfärgning, s.k. ”brunna barr”. Enkel att använda – kräver inte blandning med jord.

Mer om produkten:
EG-GÖDSELMEDEL / EG-GÖDSELMEDEL.
Strö granulärt gödselmedel, flera ingredienser med tillsats av svavel och magnesium.
Kemisk sammansättning:
kväve (N) – 9 %
fosfor (P) – 12%
kalium (K) – 25 %
magnesiumoxid (MgO) – 1,2 %
svavel (S) – 2,6 %

Användning:
Använd varannan månad, tre gånger under säsongen: från tidig vår (mars) till slutet av juli. Strö gödselmedlet under den yttre omkretsen av växtkronan, vattna sedan rikligt.
Dosering:
Unga planteringar: ca 30-40 g /m2.
Äldre planteringar: ca 40-50 g /m2

Räcker till:
över 30 m2 /1 kg.

VILA-gödselmedel riktar sig till trädgårdsälskare som värdesätter kvalitet och bekvämlighet, och i sina val styrs de också av ekonomi. Råvaror i toppklass och unik teknologi, baserad på över 100 års erfarenhet av det norska företaget YARA inom produktion av gödningsmedel, möjliggjorde skapandet av unika gödselmedelsrecept. Näringsämnen som finns i homogena gödselgranulat (små kulor) levereras direkt till växternas rötter utan onödiga förluster, vilket garanterar hög effektivitet av gödslingen. Dessa lösningar, som tidigare använts i professionella jordbruks- och trädgårdsgödselmedel, har redan uppskattats av kunder i över 130 länder runt om i världen.

Letar du även gödsel för hösten? Kika här

Producentens hemsida

99,00 SEK
Countdown Timer

Sommargödsel Florovit (barrväxter) 1kg

Sommargödsel Florovit (barrväxter) 1kg
89,00 SEK
Countdown Timer

Sommargödsel Florovit (barrväxter) 1kg

Sommargödsel Florovit (barrväxter) 1kg

Gödsel Märken producenterAnvändning:
Barrträd och buskar:  Använd i april, mitten av juni och mitten av augusti, sprid gödselmedlet runt träd och buskar, i en dos på 4-15 g per träd eller buske (beroende på ålder och storlek). Barrväxter över 1 m höga kan gödslas en gång på våren och sommaren med 30-40 g gödselmedel per 1 m busk- eller trädhöjd. Det är att föredra att lätt blanda gödselmedlet med jorden. Regelbunden vattning ökar effektiviteten av befruktningen. Gödseln är perfekt för att mata andra träd och buskar, såsom dekorativa lövbuskar, t ex forsythias eller mandel, lövträd, t ex björkar, lönnar, samt valnötter och hasselnötter.
Lövträd och buskar: För unga plantor (upp till 1 m höga) bör 5-10 g av gödseln spridas jämnt under kronan tidigt på våren (april), sedan på sommaren (juni) och före hösten (augusti). Om plantorna är större kan du sprida 30-40 g gödsel en gång på våren under kronan. Efter att ha spridit gödselmedlet bör växterna vattnas rikligt. En matsked innehåller i genomsnitt 15 g gödningsmedel.

Användningsmånader:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Gödselmedelssammansättning:
EG-GÖDSELNPK-gödselmedel (MgO + SO3) 8,0 – 8,5 – 20,0 (6,0 + 27,0) med järn.

8,0 % (N) totalt kväve, 7,4 % (N) ammoniakkväve; 8,5 % (P2O5) fosforpentoxid, löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten; 5,5 % (P2O5) vattenlöslig fosforpentoxid; 20,0 % (K2O) vattenlöslig kaliumoxid, 6,0 % (MgO) totalt magnesiumoxid; 27,0 % (SO3) totalt svaveltrioxid; 0,3 % (Fe) totalt järn.

89,00 SEK
Countdown Timer

Sommargödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg

Sommargödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg
149,00 SEK
Countdown Timer

Sommargödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg

Sommargödsel Ogród Start (barrväxter) 2kg

Gödsel Märken producenter2 x om året (april-maj och augusti i rekommenderade doser)
Dosering:
En tesked för små växter upp till 100 cm.
En matsked för stora växter över 100cm.
Lägg direct på marken vid stan.
Det ska smältas sakta med regn och bevattning.
(räcker till cirka 60 växter)

149,00 SEK
Countdown Timer

Specialgödning för thujor SUBSTRAL 350g

Specialgödning för thujor SUBSTRAL 350g
178,00 SEK
Countdown Timer

Specialgödning för thujor SUBSTRAL 350g

Specialgödning för thujor SUBSTRAL 350g

Gödsel Märken producenterMagisk Kraft för barrväxter från väletablerade märket SUBSTRAL är ett specialiserat interventionsgödselmedel för s.k. acidofila växter: barrträd, rhododendron, azaleor, rhododendron, hedar, blåbär, blåbär, tranbär, orkidéer, kamelia, ljung, magnolia. Effekterna är synliga efter den första appliceringen. Preparatet är idealiskt vid plantering och transplantation av unga plantor, såväl som befintliga växter och häckar. Gödselmedel är rikt på mikro- och makro element, tillför barrträd de nödvändiga ingredienserna för korrekt tillväxt och utveckling. Förhindrar brunfärgning av nålar. Försurar underlaget.

Det är väldigt lätt-lösligt i vatten, vilket ökar dess absorption och kombinerar dessutom vattning med gödsling. Gödselmedlet är mycket effektivt på grund av sin starka koncentration. En förpackning gödsel räcker 175 liter vatten.

Dosering:

Gödselmedlet kan appliceras med bevattning såväl som bladapplicering.

Grundgödsling (jord – bevattning)

2g /1l vatten (4 teskedar per 10l vatten)

Applicera från och med de första tecknen på växttillväxt (mars) till slutet av augusti. Resulterar i snabb tillväxt och säker tillväxt. Efter tillväxtsäsongen använder man HÖSTGÖDSEL från Florovit eller YARA VILA som förbereder växterna inför vintern.

Interventionsgödsling / brunfärgning av nålar

1g /1l vatten (2 teskedar per 10l vatten)

Vi använder det när våra växter börjar växa dåligt, försummas, inte blommar. Vi rekommenderar besprutning av nålarna en gång i veckan. Vattna/ bespruta absolut INTE unga skott.

Gödseltyp: EC NPK 30+10+10 % (m/m)
Totalt kväve (N) 30 %, inklusive ammonium 2,1 %, nitrat 3,3 %, amid 24,6 %
Fosforpentoxid (P₂O₅) 10 % löst i neutral ammoniumcitratlösning och vatten
Kaliumoxid (K2O) 10% löst i vatten med en blandning av mikronäringsämnen
Bor (B) 0,02% löst i vatten
Koppar (Cu) 0,015% löst i vatten, kelaterat i EDTA
Järn (Fe) 0,12% löst i vatten, kelaterat i DTPA
Mangan (Mn) 0,06% löst i vatten, kelaterat i EDTA
Molybden (Mo) 0,010% löst i vatten
Zink (Zn) 0,015% löst i vatten, kelaterat i EDTA.

Förpackning 350g

Dosering:
Jord bevattning: 4ts. Till 10 liter vatten, 2 gånger i månaden.
Besprutning: 2ts. Till 10 liter vatten 1 gång i veckan.

Du hittar mer information om producenten SUBSTRAL på deras hemsida.

Är du ute efter ett välbalanserat gödsel för dina thujor? Köp Gödsel för thujor från YARA VILA

178,00 SEK
Countdown Timer

Thuja gödsel (vår & sommar) VILA

Thuja gödsel (vår & sommar) VILA
99,00 SEK
Countdown Timer

Thuja gödsel (vår & sommar) VILA

Thuja gödsel (vår & sommar) VILA

Gödsel Märken producenterGödselmedlet kan användas av en specialist eller dig som trädgårdsägare, för alla sorters thuja plantor i din trädgård. Utmärkt sammansättning och livsviktiga mikroelement kommer att säkerställa växterna frodig tillväxt och tät vana. Gödseln har också en intensiv verkan för att motverka bruna barr vilket är en säkerhet för dig och dina thujor. Regelbunden gödsling säkerställer även ett mycket bra skydd mot vinterfrost och de kalla månaderna i vårat avlånga land. Miljövänligt – raderar inte befintliga jordblandningsföreningar.
Gödseln räcker ganska bra i en 3 kg förpackning.

Ämnessammasättning:
GÖDSELMEDEL IN/EG-GÖDSEL.
Granulärt NPK-gödsel (MgO, SO3) 6+12+20 (+1,8+5,5)

Kemisk sammansättning:
kväve (N) – 6 %
fosfor (P) – 12%
kalium (K) – 20 %
magnesiumoxid (MgO) – 1,8 %
svaveltrioxid (SO3) – 5,5 %

Användningsinstruktioner:
Använd varannan månad, två gånger under en hel säsong: från tidig vår (mars) till slutet av juli. Lös upp gödselmedlet över jorden under thujornas stammar och vattna det sedan rikligt med vatten. Gödsla unga thujor bara några månader efter plantering.

Dosering:
Ung miljö: ca 30-40 g/m2.
Äldre planteringar: ca 40-50 g/m2 styck.

Räcker till:
Gödsla 30m2 av 1 kg.

YARA SVERIGE – LÄS MER

Vill du satsa extra mycket på dina thujor?
Köp Specialgödsel för thujor & andra barrväxter

99,00 SEK
Countdown Timer

Gödsel för barrväxter

Barrväxter bör gödslas vår, sommar och höst. Detta en bra och billig investering för att säkerställa fina, starka och sjukdomsfria barrväxter. Vi erbjuder endast gödsel för barrväxter av högsta rang och har testat många av våra produkter i åratal, just därför kan vi med säkerhet säga att de fungerar och gör skillnad. Om du vill lära dig mer om gödsel för barrväxter så rekommenderar vi att du läser våran guide om ämnet här. I guiden behandlas specifikt Thuja, men dessa principer är tillämpningsbara för andra barrväxter. Är du osäker så hjälper vi dig mer än gärna via telefon eller fysiskt i butik.

Gräsmattegödsel

En grön, vacker och stark gräsmatta är något alla drömmer om, gräsmattegödsel gör denna dröm till verklighet. Liknande som med barrväxter så kräver en gräsmatta också gödsel i rätt mängd av rätt mineralsammansättning. Här är viktigt att du följer de riktlinjer och instruktioner som finns för varje enskild produkt. En gräsmatta ska gödslas vår, sommar och höst. Det är av ytterst vikt för att du och din familj ska kunna glädjas av områdets snyggaste gräsmatta i många år. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Hör av dig till oss så hjälper vi dig på traven!

Gödsel Märken producenter
Gödsel Märken producenter
Gödsel Märken producenter
Gödsel Märken producenter