Plantering

Planteringsprocessen i sig själv är mycket viktig för de planterade växternas kondition och fortsatta tillväxt. Ett väl förberett substrat, ny dedikerad jord och fortsatt skötsel har stor inverkan på växternas framtid.

Vårt företag har sysslat med försäljning och plantering av inköpta produkter på ett professionellt sätt sedan 2007. Vi tillhandahåller alla nödvändiga material samt har rätt utrustning och kunskap. Vår personal ger dig gärna all information du behöver eller planterar de barrväxter som du har köpt till din trädgård.

Titta, hur du kan plantera thujor i 6 steg

PLANTERING AV TUJA STEG 1

PLANTERING AV TUJA: STEG 1.

Välj en plats långt borta från höga trädkronor och i solen minst 6 timmar om dagen. Ta bort grästorv och allt ogräs för att begränsa konkurrensen om vatten och näringsämnen. Ställ krukan på marken och mät upp bredden på hålet som ska vara minst dubbelt så lång som krukans diameter.

PLANTERING AV TUJA STEG 2

PLANTERING AV TUJA: STEG 2.

Gräv ett hål med ett djup som är 2-3 x krukhöjd. Ta bort alla rötter, rester och stenar så att rötterna kan växa fritt. Gräv upp jord ur hålet och förbered en plats och mark för plantan som uppfyller dess behov.

PLANTERING AV TUJA STEG 3

PLANTERING AV TUJA: STEG 3.

Häll upp ett ca 10 cm lager av ett genomsläppligt humusrikt substrat i botten av hålet. Du kan använda mogen trädgårdskompost, väl nedbruten gödsel (kan vara granulerad) eller färdigt substrat i säck.

PLANTERING AV TUJA STEG 4

PLANTERING AV TUJA: STEG 4.

Mata jorden vid behov med en mineralisk universalgödsel som innehåller alla nödvändiga makro- och mikronäringsämnen. Granulerna bryts gradvis ner under flera veckor och samtidigt frigörs de grundämnen som plantorna behöver för att växa i jorden där det behövs.

PLANTERING AV THUJA STEG 5

PLANTERING AV TUJA: STEG 5.

Sätt ner en pinne för att bestämma rätt planteringsdjup så att plantan växer på samma höjd i jorden som i krukan. Fyll upp med jord, vattna rikligt och gräv en grop runt stammen på jordytan och vattna igen.

PLANTERING AV TUJA STEG 6

PLANTERING AV TUJA: STEG 6.

Slutligen, lägg ett lager av organiskt täckmaterial i form av tallbark över ytan som håller fukt kvar i jorden, begränsar avdunstning av vatten, hämmar ogräs och när det bryts ner berikar det jorden och gör den sur.