Hur att montera fontän

Instruktion för montering av fontän med basäng

1. Först måste du förbereda marken:

På platsen, där fontänen ska stå, markerar du en ring med träpinnar. Diameter minimum 215/240 cm. Man kan även montera fontänen med basäng på kvadraten. En rund fontän se bra ut på en kvadrat platta.

2. På den markerade platsen tar du bort cirka 10 cm djup jord om fontänen ska vara på samma nivå som gräsmatta:

I mitten, där fontän ska stå cirka 20 cm djup och 50 till 60 cm i diameter. Om fontänen ska vara högre en gräsmattan nivå, räcker det att ta bort gräsmattan med rötter.

3. För att markera ringen kan man använda t. ex. material av plast.

4. Stoppa i armerings nät gjord av 8 eller 10 milimeter armeringstråd. Gjuta plattan med stark betong.

5. Innan vi gjuter plattan färdigt läger vi ett plaströr 3-5 cm för att senare dra in elkabel till pumpen:

För att pumpen inte ska vara synlig murar vi eller gjuter en plattform. Inne i plattform ska pumpen sitta. På plattformen ska fontänen stå. Man kan senare måla plattformem eller mura den av t. ex. Dekorativ tegel.

6. Man kan gjuta ett store platta avståndet mellan bassängen och gräsmattan är bra för att skydda bassängen när man klipper gräset:

Alternativet är att lägga kross eller gatustenar runt bassängen. Till den färdig plattan ska vi limma bassängdelar. Till det använder vi utomhuslim till betong, klinker. Före limningen sätter vi alla bassängdelar på fin ring, sen limmar vi varje del en efter en.

7. Efter att limmet har torkat, ska man foga alla skarvar med utomhus fog. Till slut målar vi bassängen med en specialfärg för bassäng.

8. I mitten monterar vi hela fontänen med hjälp av samma lim som bassäng. Monteringen börjar vi från botten. Är det en fontän med skålar ska man vara uppmärksam på att varje skål ska ha perfekt nivå.