Läs mer om FineCrete

Vi kan varmt rekommendera en unik och idealisk produkt som vi har lyckats skapa. Under företagets hela existens på marknaden har vi jobbat med våra produkter för att nöjda alla kunder under många år. Till slut lyckades vi att skapa FineCrete.

FineCrete har utsatts för laboratorietester för att kunna visa våra kunder att de köper produkt med högsta kvalitet. Dessa studier har påvisat imponerade fysikaliska   egenskaper att vår nya produkt är tåligare än marmor.

FineCrete konststen är dubbelt så hållbar för belastning än vanliga betongkonstruktioner som används för att bygga broar och viadukter och fem gånger högre hållbarhet än betong som används i bostadsbyggandet. Dess fantastiska egenskaper gör att den är mycket tålig mot extrema väderförhållanden… och oavset om produkten kommer att finnas på Syberien eller Sahara ska den vara fortsat fin för flera generationer.

FineCrete är likt marmor inte bara pga de fysikaliska egenskaperna, den är också lika estetisk. TEKNISK INFORMATION OM MATERIAL FineCrete™ – konststen, som inehåller kvarts, alkaliskt berg, plagioklas och kalcium. Tryckhållfasthet-medelvärde 88Mpa och maxvärde 107,5 Mpa FineCrete ™ – är väldigt tåligt för frost, regn, sol och vind – obsorptivitet är 1,9% FineCrete ™ har självläkande förmåga. Detta material efterliknar de olika bergarter som: marmor, sandsten, kalcium och det gör att den är idealisk för arkitektoniska element. Monument, trappor, balustrad, önsterbräde, krukor, kolumn, fontän, staket.

Beroende på tillverknings proces ytan kan vara matt eller blank.

finecrete