Skydda fontäner före vinter

  1. Hälla vattnet ur skålen och polien, när vattnet fryser till is, expanderar den och kan skada skålen.
  2. Samtidigt rengöra fontänen av grönt slam (om det finns) inte lämna det till våren, för att slammet torkar och det kan bli svårt att ta bort.
  3. Skydda skålarna (fontänen) mot snö, eftersom snön smälter och sedan fryser igen. Det bästa sättet är att dra över fliie.
  4. Lämna avlopps rör otblockerat så att den smälta snön får läcka ut.
  5. Det bästa vore att plocka ut pumpen, om det finns möjlighet.