Garantier

Priser och betalning

Alla priser på denna sidan är inklusive mervärdeskatt. Priserna kan variera beroende på olika omständigheter, men gäller vid beställningstillfället. Betalningsvillkor: Kontant vid leverans, kort eller SWISH. Betalning kan också göras via banköverföring senast vid leveransen.

Leverans och Leveranstider

Det kommer att finnas möjlighet att själv hämta från vårt lager där vi kommer att ha ett stort urval av thujor. Beställningar enligt överenskommelse.

Reklamationer

Skulle någon thuja inte vara i bra skick skall kontakt tas med oss snarast så vi kan byta ut plantan mot en felfri sådan.

Garantier

Barrväxtspecialisten erbjuder växter som är friska, fria från sjukdomar och skadegörare.

Sedan många år tillbaka samarbetar vi enbart med respekterade och välbeprövade odlare som levererar växter av hög kvalitet. Barrväxtspecialisten ger 12 månaders garanti på växter. Denna garanti omfattar dock inte följande växter: Växter som har misskötts av köparen (som är uttorkade, ruttna eller inte har fått gödsel) Växter som har vandaliserats av tredje personer.

Växter som har förstörts till följd av sjukdomar eller skadegörare (om köparen inte informerat säljaren om förekomsten av dessa omedelbart efter att han lagt märke till detta och/eller inte har följt säljarens anvisningar). Växter med skador orsakade av urin (hund-, katt-urin m.m.). Personalen på Barrväxtspecialisten kan även hjälpa till med plantering med användning av ny mineralberikad jord för att på så sätt minimera eventuella adaptationsproblem hos växter.

Vid skäliga reklamationer (om det inte finns möjlighet att rädda den drabbade växten) kan Barrväxtspecialisten erbjuda följande: Om växten har förstörts helt till följd av sjukdom eller skadegörare inom: 0 till 3 månader efter köpet – 100 % rabatt på en ny växt av samma art och storlek*

3 till 12 månader efter köpet – 50 % rabatt på en ny växt av samma art och storlek*

* växten kan bytas ut mot en likadan om den finns i lager. Annars byts den ut mot en växt med liknande parametrar.

12 MÅNADERS VÄXTGARANTI

Garantin innebär att vi levererar en felfri växt som uppfyller alla de krav som branschen ställt på kvalitet, sundhet och sortäkthet. Samtliga våra växter omfattas av denna garanti. Skulle en planta trots adekvat skötsel och växtplats inte utveckla sig normalt, ersätter vi den med en ny planta under garantitiden. Detta gäller även om växten inte skulle vara sortäkta. Men först förbehåller vi oss rätten att ge växten minst 3 månader att återhämta sig efter att vi gett köparen skötseltips. Om vi däremot kan konstatera direkt att växten är död och inte har en chans att återhämta sig, ersätts den med en ny enligt garantivillkoren.

Byten av växter sker under följande perioder: april – juni och september- november. Vårplanterade växter byts ut under höstsäsongen medan höstplanterade växter byts ut under vårsäsongen. Kontakta oss om plantorna inte utvecklas normalt för att beskriva problemet. Komplettera gärna beskrivningen med ett foto.

Garantin gäller inte för följande: Skador som uppkommit efter köpet och som orsakats av anledningar utom vår kontroll, exempelvis felaktigt skötsel, såsom bristande bevattning, felaktigt gödning eller plantering, dålig dränering, översvämning, förgiftning, köld-eller vindskador samt skador orsakade av djur eller människor.

Om användning av anvisad köldskydd gjorts och växten ändå skadats gäller den ordinarie 12 månaders växtgarantin. Vi kan byta max 20% av inketta växter. Garantin förlängs inte vid utbyten av växter och gäller vid endast ett tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att i stället för att leverera ersättningsplantor återbetala kunden det erlagda beloppet för de aktuella plantorna. Barrväxtspecialisten kan även erbjuda bekämpningsmedel mot olika växtsjukdomar och skadegörare.