Idegran

Idegranar – Nämnda priser och storlekar kan ändras under säsongen.

För aktuellt offert fråga säljare.

Idegran Taxus baccata, 100-120 cm

Idegran Taxus baccata, 100-120 cm
890,00 SEK
Countdown Timer

Idegran Taxus baccata, 100-120 cm

Idegran Taxus baccata, 100-120 cm

Taxus baccata

Idegran baccata buske i kolumn form, mörkgröna barr.

10 år gammal = ca. 1,5 m högt.

890,00 SEK
Countdown Timer

Idegran Taxus baccata, 50-70 cm, Krukodlad

Idegran Taxus baccata, 50-70 cm, Krukodlad
119,00 SEK
Countdown Timer

Idegran Taxus baccata, 50-70 cm, Krukodlad

Idegran Taxus baccata, 50-70 cm, Krukodlad

Taxus baccata

Idegran baccata buske i kolumn form, mörkgröna barr.

10 år gammal år ca. 1,5 m högt.

119,00 SEK
Countdown Timer

Taxus ×media ‘Hillii’ 50-70 cm, Krukodlad

Taxus ×media ‘Hillii’ 50-70 cm, Krukodlad
119,00 SEK
Countdown Timer

Taxus ×media ‘Hillii’ 50-70 cm, Krukodlad

Taxus ×media ‘Hillii’ 50-70 cm, Krukodlad

Taxus ×media ‘Hillii’

Idegran hillii buske i kolumn form, mörkgröna barr. Utan bärr.

10 år gammal år ca. 1,5 m högt.

119,00 SEK
Countdown Timer

Taxus ×media ‘Hillii’, 100-120 cm

Taxus ×media ‘Hillii’, 100-120 cm
890,00 SEK
Countdown Timer

Taxus ×media ‘Hillii’, 100-120 cm

Taxus ×media ‘Hillii’, 100-120 cm

Taxus ×media ‘Hillii’

Idegran hillii buske i kolumn form, mörkgröna barr. Utan bärr.

10 år gammal år ca. 1,5 m högt.

890,00 SEK
Countdown Timer

Idegranar växer långsamt, av den anledningen lever den ett oerhört långt liv. Stammen på världens största noterade har en diameter på hela 4 meter. Det krävs över 2 000 år eller mer för att uppnå denna mäktiga storlek. Gamla träd har ofta ihålig stam varför åldersbestämning genom räkning av årsringar fungerar dåligt. Åldersuppskattningarna blir därför osäkra, men man anser sig ändå kunna fastslå att idegranar är det träd som i Europa blir äldst av alla.

I Sverige är det sällan idegranar har en diameter som överstiger omkring 30 cm, men en rekordnotering på 3,5 m omkrets (vilket är cirka 111 cm diameter) finns i Skåne.

Idegranar kan förökas med frösådd eller genom sticklingar. Den är en utmärkt växt för häck och älskar att tuktas hårt på våren.