”Zamoyski” kruka på piedestal / index WD 03

”Zamoyski” kruka på piedestal / index WD 03

1 634,00 SEK

index: WD 03

massa: cirka 70 kg
Höjd: 95 cm
bredd / ytterdiameter: 70 cm

Compare