Trädgårds Möbler

Stilfull Bord

Stilfull Bord
3 600,00 SEK
Countdown Timer

Stilfull Bord

Stilfull Bord

index: 4502

massa: 160 kg

3 600,00 SEK
Countdown Timer

Stilfulla Bänk m. fisk

Stilfulla Bänk m. fisk
2 420,00 SEK
Countdown Timer

Stilfulla Bänk m. fisk

Stilfulla Bänk m. fisk

index: 5003

massa: 120 kg
höjd: 49 cm

2 420,00 SEK
Countdown Timer

Stilfulla Rakt Bänk

Stilfulla Rakt Bänk
2 678,00 SEK
Countdown Timer

Stilfulla Rakt Bänk

Stilfulla Rakt Bänk

index: 5005

massa: 70 kg
höjd: 48 cm

2 678,00 SEK
Countdown Timer

Stilfulla Rakt bänk m. fisk

Stilfulla Rakt bänk m. fisk
2 720,00 SEK
Countdown Timer

Stilfulla Rakt bänk m. fisk

Stilfulla Rakt bänk m. fisk

index: 5004

massa: 80 kg
höjd: 50 cm

2 720,00 SEK
Countdown Timer

Trä – liknande bänk (Bord index 4501/Pall index 5503)

Trä – liknande bänk (Bord index 4501/Pall index 5503)
2 505,00 SEK
Countdown Timer

Trä – liknande bänk (Bord index 4501/Pall index 5503)

Trä – liknande bänk (Bord index 4501/Pall index 5503)

index: 5001

massa: 115 kg
höjd: 40 cm

2 505,00 SEK
Countdown Timer

Trä – liknande bord (Bänk index 5001/Pall index 5503)

Trä – liknande bord (Bänk index 5001/Pall index 5503)
4 320,00 SEK
Countdown Timer

Trä – liknande bord (Bänk index 5001/Pall index 5503)

Trä – liknande bord (Bänk index 5001/Pall index 5503)

index: 4501

massa: 237 kg
höjd: 79 cm

4 320,00 SEK
Countdown Timer

Trä Pall (Bänk index 5001/Bord index 4501)

Trä Pall (Bänk index 5001/Bord index 4501)
1 080,00 SEK
Countdown Timer

Trä Pall (Bänk index 5001/Bord index 4501)

Trä Pall (Bänk index 5001/Bord index 4501)

index: 5503

massa: 39 kg
höjd: 40 cm

1 080,00 SEK
Countdown Timer