Värdet av strö i trädgården kan inte överskattas och alla som någonsin har odlat växter vet säkert om det. Strön begränsar vattenavdunstning, förhindrar överdriven torkning av marken, hindrar utvecklingen av ogräs, skyddar växternas rötter mot kyla och värme, begränsar urlakning av näringsämnen från substratet och har dessutom en dekorativ funktion i trädgården.

Bark som vårt företag levererar är ett av de mest populära strömaterialen.

bark
bark

TVÄTTADE PRODUKTER OCH BARKMATERIAL, PRIS 1 430 SEK inklusive MOMS/ CIRKA 1 KUBIKMETER

Mer om täckbark..

Täckbark ger visellt tillfredställande markyta som fungerar som ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett lager med täckbark är cirka fem år. Dessutom sparar du stora mängder vatten tack vare den reducerade avdunstningen, kombinera detta med droppslang i trädgård och du får ner bevattningskostnaderna i trädgården markant. Täckbark läggs oftast ut på våren och sedan fyller man på när det behövs eller saknas. Försök att alltid hålla ett skickt med bark runt 5-10 cm ovanför jorden för maximal effekt.

 

Vilka barrväxter behöver täckbark?

Vi är eniga om att alla barrväxter gynnas utav täckbark. Vare sig du har en juniperus eller en thujahäck så är täckbark en fantastisk investering som bara kan gynna din trädgård.

blank