Värdet av strö i trädgården kan inte överskattas och alla som någonsin har odlat växter vet säkert om det. Strön begränsar vattenavdunstning, förhindrar överdriven torkning av marken, hindrar utvecklingen av ogräs, skyddar växternas rötter mot kyla och värme, begränsar urlakning av näringsämnen från substratet och har dessutom en dekorativ funktion i trädgården.

Bark som vårt företag levererar är ett av de mest populära strömaterialen.

bark
bark

TVÄTTADE PRODUKTER OCH BARKMATERIAL, PRIS 1100 SEK+MOMS/ CIRKA 1 KUBIKMETER