Plantera thuja

Plantera thuja till häck (guide)

Plantera thuja

Vilken jord till thuja?

Jorden ska vara väldränerad och mullrik. Kompakt och lerig jord är absolut inte bra. Plantjord kommer fungera bäst för thujor. Vill du jordförbättra så kan du blanda torvmull med kogödsel. Det är starkt rekommenderat att byta ut jorden man redan har på platsen där thujorna ska stå eftersom att det kan finnas parasiter i den jorden vilket kan leda till bristande rotutveckling hos plantan. Jorden ska ha ett surt eller svagt surt pH-värde mellan 5 och 6,5.

Om thujorna ska stå i en lutning behövs det ett dräneringsrör i botten kopplat till en ”kista” för att undvika att rötterna står i överdrivet blöt jord för länge.

Hur planterar man thuja?

Häll även upp ett ca 10 cm högt lager av ett genomsläppligt humusrikt substrat i botten av gropen för bästa möjliga dränering. Täck sedan gropen med plantjord till den höjd där du tänkt sänka ner din thuja. Ta ut thujan ur krukan, har du nät runt rötterna så lämnar du det (nätet löser sig upp i jorden efter plantering). Sätt ner thujan på plats och häll över jord från alla håll. Se till så att inga rötter sticker upp ovanför ytan. Häll sedan jord cirka 5-10cm över kanten runt hela thujan för att slutligen försiktigt trampa runt thujan och hålla den rak. Sista steget med trampandet är oerhört viktigt för att växten inte ska ramla omkull vid stark vind.

Hur djup ska gropen för thujor vara?

Man måste komma ihåg att thujans rötterna inte går särskilt mycket på djupet utan växer mer på bredden. Därför är 50-60 cm djup på gropen lagom.

Hur stor grop per thuja?

50×50 cm per planta behöver man förberedda. Detta är ett minimum för att plantan ska ha bra möjligheter för utveckling. Självfallet får man göra en större grop om man vill det.

Hur stort avstånd per thuja för häck?

Varje thuja ska ha ett avstånd på 50 cm från stam till stam när man planterar en häck. Detta momentet är mycket viktigt för att få en jämn, kompakt och väletablerad häck. Därför rekommenderar vi att man mäter upp ytan och sätter pinnar så man vet exakt var varje planta ska stå.

När kan man plantera thuja?

Thuja är en mycket lättetablerande växt som anpassar sig till sin nya miljö relativt snabbt. Därför kan du plantera växten i princip hela säsong från mars till november, så länge medeltemperaturen är över 0 grader plus. Att plantera thuja på hösten är dock en fördel då den i etableringsfasen slipper gå igenom sommarvärmen som brukar vara en stressig period för unga plantor. Vill du plantera på våren går det också bra men då måste du vara oerhört duktig med att tillsätta vatten, en droppslang med timer är ett måste. Värt att tänka på är att thujor med rot-klump (nät runt rötterna) endast bör planteras vår eller höst, ej sommar. De i kruka kan vi med gott samvete plantera hela säsongen från början av våren till slutet på hösten.

Vilket läge trivs de bäst i?

Thujan trivs i alla lägen. Men planterar du den på en yta med mestadels skugga så kommer den att sakta ner i tillväxten, blir lösare och mindre regelbunden samt ha en mindre saftigt grön färg. Mest optimala läget är soligt till halvskuggigt. I surt eller svagt surt pH-värde. Kom ihåg att oavsett vilket läge du planterar den så måste du vattna den rikligt dvs. varje dag i två veckor efter plantering eftersom plantan är mer än vanligtvis torkkänslig vid nyplantering.

Behöver jag täckbark?

Det är inget måste men en stark rekommendation från oss som känner till täckbarkens egenskaper och ser skillnad. Täckbarkens primära funktion är att bevara fukt på jordens toppskikt där de små rötterna torkar ut oerhört snabbt vid torka. Dessutom blir det en ekonomiskt fördel i det långa loppet då man bevarar mer fukt/ vatten i jorden och minskar därmed vattenförbrukningen. Så ja, vill du ha thujor som ser bra ut året om och frodas så ska du investera i täckbark.